Alle aangesloten leden van “De Zinkmeesters” zijn in het bezit van het “KOMO-procescertificaat” en werken conform de beoordelingsrichtlijnen (BRL-5212) en uitvoeringsrichtlijnen (URL-0299/09).

Bovendien worden projecten, welke door de leden worden gerealiseerd, getoetst en beoordeeld door de onafhankelijke keuringsinstantie “IKOB-BKB”. Zo is kwaliteit altijd gewaarborgd. Het KOMO-certificaat laat dus zien dat de leden volgens de richtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen werken.