Vereniging De Zinkmeesters staat en gaat voor optimale veiligheid

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving binnen de branche, en om de veiligheid bij de bevestiging van zinken dakbedekkingen te optimaliseren, is de vereniging ‘De Zinkmeesters’ een samenwerking aangegaan met onderzoeks- en adviesbureau TNO.

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onderzoeksinstituut dat wetenschappelijk onderzoek koppelt aan de praktijk, bijvoorbeeld door advies uit te brengen aan de Zinkverwerkende bedrijven. De samenwerking zal in eerste instantie voornamelijk betrekking hebben op de bevestiging van dak- en gevelsystemen. Ook hebben de Zinkmeesters zich aangesloten bij de NEN-commissie ‘Veiligheid van de bevestiging van dakbedekkingen’.

Recent Posts

Leave a Comment